FVE + TEPELNÉ ČERPADLO

Dokonalá symbióza mezi tepelným čerpadlem Viessmann a fotovoltaikoou

Kombinace tepelného čerpadla Viessmann ve spojení s fotovoltaickým systémem vám zajistí co možná nejnižší náklady na vytápění, ohřev TUV a případně i chlazení vašeho rodinného domu.

Regulace tepelného čerpadla Viessmann je naprogramována tak, že umí využívat přebytky elektřiny vyrobené FVE, které by jinak „odešly“ do distribuční sítě. Tepelné čerpadlo Viessmann využívá vyrobenou energii v čase jejího přebytku a ukládá ji ve formě tepla, nebo chladu.

Tuto ekologicky vyrobenou elektřinu můžete dle nastavení tepelného čerpadla Viessmann využít pro vytápění, ohřev TUV a chlazení RD.

Využijte potenciál fotovoltaické elektrárny na maximum díky tepelnému čerpadlu Viessmann!

Bezplatné využití sluneční energie pro výrobu elekřiny pomocí fotovoltaického zařízení

S neustálým rozšiřováním regenerativních energetických systémů stoupá i připravenost spotřebitelů a koncových uživatelů k výrobě vlastní elektřiny. Výkonné fotovoltaické zařízení dnes poskytuje možnost bezplatně a výnosně využít sluneční energii. Instalací fotovoltaických modulů prokazuje provozovatel své zodpovědné chování k životnímu prostředí a aktivně přispívá k ochraně ovzduší zamezením emisí CO2.

Při trvale se zvyšujících nákladech na energii přispívá fotovoltaické zařízení k úspoře peněz a dodatečně snižuje závislost na dodavatelích energie. Elektřina vyrobená vlastním zařízením se dá využít pro vlastní potřebu nebo napájet do veřejné sítě. Díky zákonem upravené úhrady nebo úspoře vlastní spotřeby se investice vrátí už po několika letech. V každém případě instalace
takového zařízení zhodnocuje nemovitost.

Fotovoltaická technika firmy Viessmann poskytuje vzájemně dokonale sladěné komponenty skládající se z fotovoltaických modulů, střídačů a montážních systémů i systémů zásobníků elektrické energie a tepelných čerpadel ke zvýšení využití elektřiny vlastní výroby.

Vysoké požadavky na kvalitu fotovoltaických modulů zajišťují hospodárnost a dlouhou životnost. Obsáhlé služby od plánování a navrhování přes dodávku až po servis ze strany kompetentních odborných partnerů Viessmann nabídku fotovoltaiky uzavírají.

JSME VAŠIMI PRŮVODCI NA CESTĚ ZA ENERGETICKOU NEZÁVISLOSTÍ.

JSME VAŠIMI PRŮVODCI NA CESTĚ ZA ENERGETICKOU NEZÁVISLOSTÍ.

Ilios © 2022

Ilios © 2020