Dotace

 Bytové domy

 •  Zateplení
 • Kotle, Kamna a tepelná čerpadla
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Stínící technika
 • Zelené střechy
 • E-mobilita
 • Bonus za využití více opatření
 • Novostavba
 • Fotovoltaické systémy
 • Příprava teplé vody, solátní ohřev
 • Řízené větrání s rekuperací
 • Využití tepla z odpadních vod
 • Projekty

Rodinné domy

 • Zateplení
 • Kotle, Kamna a tepelná čerpadla
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Stínící technika
 • Zelené střechy
 • E-mobilita
 • Bonus za využití více opatření
 • Novostavba
 • Fotovoltaické systémy
 • Příprava teplé vody, solátní ohřev
 • Řízené větrání s rekuperací
 • Využití tepla z odpadních vod
 • Projekty

 

Fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům

Dotace na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
 • Vlastníci novostaveb
Kolik získáte
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Dotace 40 000 – 200 000 Kč
Fotovoltaická elektrárna pro bytový dům

 Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to 10 000 Kč za každý 1 kWp instalovaného výkonu a 10 000 Kč za každý 1 kWh el. akumulačního systému.

Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu.

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu
 • Pověření vlastníci jednotek
Kolik získáte
 • Výsledná dotace závisí na instalovaném výkonu – může dosáhnout až 500 000 Kč
 • Za každý 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za každý 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

Dotace se vztahuje i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat
 • Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů
Kolik získáte
 • Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30 000 Kč
 • Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody – 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody – 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč
 • Dotace 30 000 – 100 000 Kč

 

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Kdo může žádat

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu

Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu

Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Kolik získáte
 • Výše podpory je 30 000 Kč na jeden dobíjecí bod
 • Lze podpořit maximálně 2 dobíjecí body na jeden rodinný dům
 • Dotace 30 000 – 60 000 Kč
Jak získat dotaci
 • Při výběru technologií od ILIOS stačí jediné – oslovit nás jako specialistu.
 • Se vším ostatním (si) již poradíme.
 • Jsme registrováni v seznamu specialistů jako dodavatel fotovoltaických elektráren a zpracovatel energetických hodnocení (odborných posudků).
 • Jsme tak schopni provést Vás dotací NZÚ od začátku do konce.

JSME VAŠIMI PRŮVODCI NA CESTĚ ZA ENERGETICKOU NEZÁVISLOSTÍ.

JSME VAŠIMI PRŮVODCI NA CESTĚ ZA ENERGETICKOU NEZÁVISLOSTÍ.

Ilios © 2022

Ilios © 2020